Kuinka kehomme kiertyy ja mitä tehdä asialle

Kiertynyt keho – mistä se johtuu ja mitä tehdä asialle?

Kehon kiertymä on hyvin yleinen kompensaatiokaava, johon on kuitenkin monia mahdollisia syitä ja usein asiakkaalla on useita päällekkäisiä kompensaatiokaavoja yhtaikaisesti, joka saattaa aiheuttaa diagnostisia hankaluuksia. Tämän blogipostauksen aikana käymme päällisin puolin läpi kehon kiertymää, sen ulkoisia merkkejä, diagnostisia ongelmia, liike- ja ortopeidsten testien tärkeyttä ja palpaatiota. Syventävää tietoa kiertohäiriöistä saat workshopeistani ”Kiertynyt alakeho” ja ”Kiertynyt yläkeho”.

ULKOISET MERKIT

Jos hoitajalla käy tuuri, asiakkaan kehon kiertymä on selkeästi näkyvissä jo ensisilmäyksellä. Usein näissä tapauksissa häiriö on spiraalilinjan mukainen (kts. AnatomyTrains kuva alla). Koska spiraali linja menee, kuten nimi viittaa, spiraalina kehon ympäri, sen kiristyminen aiheuttaa erinnäisiä kiertymiä. Kireydet voivat olla vain osassa linjaa, esimerkiksi oikeanpuoleisesta Splenius Capitiksesta kallonpohjasta vasempaan Rhomboideukseen oleva kireys aiheuttaen kaularangan kiertymää. Vasemmasta Serratus Anteriorista oikean Obliquus Internuksen kiinnitykseen Iliumissa oleva kireys taas aiheuttaa yläkehon kiertoa siten, että vasen olkapää kiertyy oikeaa lonkkaa kohti. Kireydet voivat myös mennä kumpaan tahansa suuntaan, eli ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Joissakin tapauksissa kiertymät voivat näyttäyttää siltä, kun asiakas olis ottamassa askelta – eli yläkeho kiertyy vasemmalta eteen ja alakeho oikealta eteen, aivan kuten askeltaessa oikealla jalalla eteenpäin.

Spiraali linjan lihakset (O = oikea, V = vasen)

O Splenius Capitis

V Rhomboideus

V Serratus Anterior

V Obliquus Externus

– Vatsan kalvosto

O Obliquus Internus

O TFL / ITB

O Tibialis Anterior

O Peroneus Longus

O Biceps Femoris

O Sacrotuberus Ligament

O Sacrum Faskiat

O Erector Spinae

DIAGNOSTISET ONGELMAT
Ongelmia tulee diagnostisesti enemmän kun yksi osa spiraalilinjaa vie ylöspäin ja toinen alaspäin. Entäs mitä sitten, kun myös pakarat ovat kireät ja kiertoa ei enää näykkään, kun lantio työntyy eteenpäin taakse kiertyneeltä puolelta ja multifidukset vetävätkin yläkehon suoraksi kiertyneeltä puolelta? Tuloksena on keho joka näyttää suoralta, mutta on selkeästi ongelmissa ja kireänä. On myös mahdollista, että spiraali linjassa ei juurikaan ole häiriöitä, mutta keho on silti kiertyneenä. Näissä tapauksissa usein on kyse jonkin asteisesta polvi- tai nilkkahäiriöstä, kuten vaikkapa nyrjähtäneen nilkan aiheuttamasta pronaatiosta tai supinaatiosta. Näissä tapauksissa on usein hankalaa tietää mistä hoidon kuuluisi aloittaa, kun varmuutta siitä mikä on ”muna” ja mikä on ”kana” on vaikea saada.

Tälläisissä tilanteissa on kysyttävä ”onko ongelman alku jossain kohtaa spiraalilinjaa vaiko jossain muualla?” Yksi tapa on toki hieroa kivuliainta paikkaa ja katsoa mitä tapahtuu hoidon aikana, eritoten sitä kuinka keho lähtee korjaamaan tilannetta seuraavaan hoitokertaan mennessä. Mikäli tilanne on parin viikon päästä täysin sama, on luultavaa ettei ongelmakohtaa ole löydetty. Tämä tapa on aikaa vievä ja usein molemmille, hoitajalle ja asiakkaalle, turhauttava. Yksi syy tähän on aiempien syiden lisäksi se, että usein kivuliain kohta ei ole itse häiriökohta, vaan se missä keho joutuu kompensoimaan eniten. Esimerkiksi itseltäni revähti jalkapöydästä vähän aikaa sitten ligamentti. Itse ligamentti ei tosin ole enää kivuliain kohta 2 viikkoa tapaturman jälkeen – nyt kivuliain kohta on 4 ja 5 metatarsaalien välinen tila, jossa kudokset joutuvat tekemään enemmän töitä kun niiden kuuluisi, sillä ligamentti ei enää pidä luita yhtä tehokkaasti paikallaan.

Näin ollen terapeutin olisi hyvä pyrkiä diagnisoimaan häiriöitä mahdollisimman tarkkaan erinnäisin ortopedisin testein, liiketestein ja, eritoten, palpaatiolla ja eritoten taustatietojen kartuttamisella. Palpaatiota pystyy harjoittamaan hyvinkin pitkälle, mutta vain jos jokaisella palpaatiokerralla miettii ”miltä tämä minusta tuntuu”. Onko kudos kireä kauttaaltaan ja ”tasapaksuisesti” kipeä, vai onko siinä selkeitä kipukohtia? Onko kudos liikkuva / liukuva, vai jämähtänyt? Tuntuuko kudos kuivalta vaiko nesteytetyltä. Kudoksesta pystyy myös tuntemaan onko se shokissa vaiko kireä vääränlaisen toimintamallin / liiallisen kuormituksen vuoksi. Shokissa oleva kudos on yleensä saanut itseensä tai lähettyville iskun. Erittäin hyvät palpoijat pystyvät tuntemaan jopa sen, onko kudos yli- vaiko aliaktiivinen, eli täytyykö sitä rentouttaa vaiko aktivoida, sekä mihin muuhun kudokseen kyseisen kudoksen häiriö liittyy ja onko häiriö psykologinen vai fyysinen. Suurin osa meistä ei koskaan tule saavuttamaan tätä taitoa ilman hyvin tarkkaa ja pitkäkestoista, miltei meditatiivista palpaatioharjoittelua. Siispä ortopediset- ja liiketestaukset ovat erittäin tärkeitä.


DIAGNOOSIA

Jousipyssy

Yksi helpohko tapa selvittää onko spiraali linjassa häiriötä, palpaation lisäksi, on ns ”Jousipyssyharjoite” (opetetaan Kiertynyt Alakeho koulutuksessa). Harjoitteessa tärkeintä on kehon kiertäminen askelluksen aikana. Sen voi jakaa karkeasti kahteen vaikeusasteeseen. Toki näistä tekemällä erinnäisiä variaatioita (askelta taaksepäin, askelta pidemmälle yms) saadaan vaikeusastetta nostettua.

1) HELPOIN
– Askel oikealle jalalle askelkyykky-asentoon. Askellusta ei vaihdeta, vaan pysytään paikallaan. Lonkka on kevyesti koukussa
– Katse eteenpäin koko liikkeen ajana
– Yläkehossa kädet kehon vierellä, kyynärpäät 90 asteen kulmassa
– Yläkeho kiertyy vasen puoli eteenpäin –> vasen käsi työntyy eteenpäin ja oikea lapa menee rankaa kohti. Muista rangan kierto samanaikaisesti!

2) HAASTEELLISEMPI
– Liike tehdään dynaamisesti, eli askel otetaan eteenpäin samaan aikaan kun yläkeho tekee työntö / veto liikkeen.
– Ponnistus etujalalla takaisin, jolloin yläkeho suoristuu myös

Yleinen haaste on yläkehon rangan kierron puute. Liike tulee hyvin usein yläkehossa vain olkapää / lapa-alueelta

Ääriasennossa voidaan hengitellä rauhassa, joka venyttää kudoksia sisältäpäin. Mikäli halutaan taas treenata faskiaketjua voimakkaammaksi, liike tehdään pysähtymättä, räjähtävästi. Tämä on kuitenkin erittäin haastavaa ja suosittelenkin että tätä teetetään treeninä vasta silloin kun terapeutti tietää todella paljon kalvoston treenaamisesta.

Lonkan kierto selinmakuulta (manuaalinen)
Kun asiakas makaa selällään, voidaan lonkan kiertoja testata. On toki huomioitava, että keho yleensä toimii erilailla seisten, selinmaaten, vatsamakuulta ja istuen. Näin ollen löydökset asennosta X eivät välttämättä korreloi asennon Y kanssa.

Terapeutti laittaa kädet hellästi, lihaksikkain osa kämmenestä, lantioluiden päälle – tarkemmin ottaen ASIS:ksen päälle ja alle, molemmille puolille, eli vasemmalle ja oikealle Iliumille. Tästä terapeutti painaa kevyesti yhtä puolta maata kohti ja kokeilee millainen jousto ja loppujousto Iliumista tulee. Sitten terapeutti tekee saman toiselle puolelle. Joskus voi olla hyvä uusia testi seisten kehon toisella puolella. On tosin muistettava, että liiallinen testaaminen muuttuu hoidoksi ja mobilisaatioksi, jolloin testitulokset eivät enää ole luotettavia.

Puoli joka ei liiku taakse hyvin saattaa myös olla seisten katsottuna edempänä kuin toinen, jolloin tämä puoli olisi mahdollisesti spiraali linjan mukaisesti häiriössä. Huomoi mahdollisesti, sillä on monia muitakin syitä miksi kyseinen häiriö saattaa syntyä (mm. pakaran kireys).

Aktivaatiot
Usein etenkin manuaalisilla terapeuteilla tuppaa jäämään aktivaatioharjoitteet joko kokonaan pois työkalupakista taikka vähintäänkin isosti paitsioon. Valitettavasti myös usein hierontakouluissa liikkeitä opetetaan hyvin suurpiirteisesti ja usein jopa väärin. Räikeimpiä esimerkkejä on vetoliikkeet olka/lapa-alueille, joita opetetaan valitettavan usein siten, että veto tulee kyynärpää johteisesti, joka voi aiheuttaa olkapäähän Anterior Glide häiriötä ja painetta etukapselille, sekä muun muassa Biceps Brachiin repeämiä, jopa totaalirepeämiä.

Itselläni on Neurokineettisen Terapian koulutus, jonka avulla voin selvittää mitä kudosta pitää rentouttaa ja mitä aktivoida, mutta jos tätä koulutusta ei ole eikä palpaatiotaito ole sillä tasolla, että voisi kosketuksella sanoa mitä kudos tarvitseen, voi kokeilemallakin päästä pitkälle. Jos esimerkiksi TFL on kireä ja saman puolen Gluteus Maximus on heikossa hapessa voimatasoiltaan, voi terapeutti pyrkiä rentouttamaan TFL:n ja tämän jälkeen aktivoida kyseistä pakaraa, jonka jälkeen voidaan katsoa miten kehon asento muuttuu ja kokeilla saako asiakas pakaran aktivoitumaan paremmin. Etenkin kotona tehtävät liikkeet voivat tälläisissä tapauksissa olla erittäin tärkeitä.

LISÄOPPIA
Mikäli tämä kiinnostaa sinua terapeuttina, saat tarkempaa ohjeistusta, teoriaosaamista ja mm. ortopedisia testejä, palpaatioharjoitteita sekä liikeharjoitteita workshopeistani ”Kiertynyt alakeho”, ”Kiertynyt yläkeho” ja ”Pronaatio / supinaatio häiriöt” (tulossa). Koulutukseni ovat aina 4 tuntisia ja niihin sisältyy yllä mainittujen lisäksi PDF tiedosto jossa on liikepankki, sekä teoriatietoja. Kuvia saa myös ottaa omaan käyttöönsä tunnin aikana ja suosittelen aina kirjoittamaan mahdollisimman paljon tunnin sisällöstä ylös.