Henkistä hyvinvointia –
100% rahat takaisin takuulla

Hoitajanasi toimii Emotional Freedom Techniquesin (EFT)
ja skeematerapian harjoittaja, sekä liikunta- ja hyvinvointi-alojen
ammattilaisten kouluttaja, Kevin Gibbs.

Kaikki hoidot räätälöidään
juuri sinun tilanteeseesi sopiviksi.

Henkistä hyvinvointia –
100% rahat takaisin takuulla

Hoitajanasi toimii Emotional Freedom Techniquesin (EFT)
ja skeematerapian harjoittaja, sekä liikunta- ja hyvinvointi-alojen
ammattilaisten kouluttaja, Kevin Gibbs.

Kaikki hoidot räätälöidään
juuri sinun tilanteeseesi sopiviksi.

Reagoitko äkkipikaisesti, annatko muiden kävellä ylitsesi tai koetko elämänilon olevan kadoksissa?

Elämässä on useita asioita, jotka vaikuttavat henkiseen hyvinvointiimme negatiivisesti – unen puute, parisuhteessa tai työpaikalla eteen tulevat ongelmat, ystävyyden rikkoutuminen ja joskus jopa hyvin pieneltä tuntuvat asiat kuten vaikkapa kaverin lausumat sanat tai vaikeus saada jotain ”helppoa” tehtyä.

Ehkäpä huomaat suuttuvasi aivan liian herkästi ja asioista, joista edes omasta mielestäsi sinun ei tulisi suuttua. Tai ehkäpä huomaat kaikkien kävelevän ylitsesi, etkä oikein osaa sanoa mitään puollustaaksesi itseäsi. Toisaalta, voi olla että tiedostat kyyhöttäväsi kotona, muttet tiedä miksi.

Osa ongelmistasi saattaa olla helposti ohimeneviä kun taas osa saattaa tuntua jo osalta sinua itseäsi – ”Tälläinen mä oon aina ollut”. Joskus ongelmilla on selkeä syy: kyllähän se rasittaa jos työpaikalla on narsistinen pomo tai jos parisuhde on kariutumassa. Tälläisissä tapauksissa usein vastaus on loppujen lopuksi paikalta poistuminen, mutta näistä johtuvia tunteita kannattaa silti hoitaa.

Sitten on niitä tapauksia, joiden juurisyitä et vain kykene hahmottamaan. Et ymmärrä miksi suutut puolisollesi aina kun hän pyytää sinua viemään roskat ulos tai siitä kun hän ei heti kuullut mitä sanoit, mutta tiedät tämän olevan rasite niin oman kuin parisuhteesi hyvinvoinnin kannalta.

Näissä tapauksissa taustalla voi olla jopa lapsuudessa opittu toimintatapa, eli niin kutsuttu tunnelukko. Näitä voidaan hoitaa esimerkiksi skeematerapialla ja usein niiden hoitaminen auttaa merkittävästi elämänlaadun parantamisessa.

Valitettavan usein näitä asioita ei kuitenkaan hoideta tai niitä pyritään hoitamaan ”laastari-tekniikalla”, eli pureutumalla tapoihin joiden avulla tilannetta voidaan kestää paremmin. Toki tästäkin on hyötyä, mutta loppujen lopuksi on yleensä parasta hoitaa juurisyy, eli esimerkiksi lapsuuden aikana koettu ikävä tunne.

Marian palaute

Marian palaute kahdeksan (8) hoidon jäkeen

Alussa tiedostin stressaavaani paljon ja tunnelukkojakin löytyi joita halusin availla. Mietin että miten sitä itseään hoitaisi, kun ibs kanssa lääkärit käskee vaan opetella elämään, eikä mahdollisuutta terapiaan ollut.
 
Sitten löysin Kevinin hoitopaketin joka kuulosti liian hyvältä ollakseen totta. Voiko olla olemassa ihminen jolta saisi noin kokonaisvaltaista hoitoa? Päätin ottaa häneltä hoitopaketin, eikä ole kaduttanut.
 
Kevinin kanssa on todella helppo puhua ja työskennellä, eikä naurultakaan pysty välttymään. Paljon on tullut ymmärrystä ja ahaa elämyksiä liittyen omaan ajatusmaailmaan ja käyttäytymiseen, kun lapsuuden traumoja on käyty läpi.


*HUOM! Tämä on osa Marian koko palautteesta. Palaute on toiselta sivultani, artynytsuoli.fi. Voit lukea koko palautteen tästä.

Hoitojeni sisältö ja toimintaperiaate

Hoitometodit seuraavassa osiossa

Kuten aiemmin mainitsin, hoitoni sisältävät paljon visualisointiharjoitteita. Näiden lisäksi pyrimme harjoittelemaan rentoutumismetodeja sekä omahoitometodeja. Erittäin isossa osassa on myös kyky yhdistää lapsuuden tapahtumat tai muut menneisyyden tapahtumat nykyhetken tunteisiin – niin psyykkisiin kuin fyysisiinkin.

Hoitoni sisältävät:

 • Tarkat taustatiedot:
  Varmistan, että tiedän potilaani taustan tarkkaan, jotta voin ottaa huomioon mahdollisimman monta tekijää ongelman juurisyyn paikallistamiseksi ja hoitamiseksi.


  Tätä varten pyydän sinulta tarkkoja taustatietoja, joita päivitämme ja käymme läpi koko hoitojakson ajan.
 • Jatkuva tuki koko hoitoajanjakson ajan:
  Mikäli tarvitset apua omahoito-ohjeiden kanssa, voit aina pyytää minulta lisää tietoa sähköpostitse tai puhelimitse.

  Käytän myös hoitojen ulkopuolella aikaani tilanteesi läpikäymiseen ja yhdistelen eri lomakkeittesi tietoja, jotta saan selville ongelmiesi juurisyyt. Tämä auttaa minua myös suunnittelemaan seuraavaa hoitokertaa.
 • Keskustelu ja hoitaminen:
  Pääfokus hoidoissa on aina juurisyiden löytäminen ja niiden hoitaminen visualisointiharjoittein, ajatusharjoittein ja muiden keinojen avulla.

  Pyrkimyksenä on varmistaa, että haavoittunut osa sinua tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi – että sinun tarpeesi täyttyvät ja että osaat itse vanhemmoida omaa nuorta haavoittunutta itseäsi.


  Tästä huolimatta toki hoidamme myös akuuttia stressiä, eli nykyhetken tunteita, sillä hetkellisesti parempi tunne auttaa purkamaan menneisyyden tunteita.
 • Omahoito-ohjeet:
  On tärkeää myös osata hoitaa omia negatiivisia tunteita, sillä elämä lyö aina kapuloita rattaiden väliin. Tämän vuoksi opetan sinulle myös akuuttiin stressiin, fobioihin ja moneen muuhun tilanteeseen sopivia omahoitokeinoja.

Hoitometodit

Rahat takaisin takuu ja hinnasto alempana

Käytän hoidoissani kahta eri menetelmää – Emotional Freedom Techniques ja Skeematerapia (tunnelukkojen hoito). Pyrin jokaisessa hoidossa yhdistämään nämä kaksi hoitomuotoa aina tarpeen tullen. Kummassakin metodissa painoitus on fyysisen ja psyykkisen tunteen yhdistäminen ja ymmärtäminen, sekä juurisyiden hoitaminen ja itsestäsi oppiminen. Kummassakin metodissa ongelman juurisyyhyn paneutuminen ja visualisoiniharjoitteet ovat todella isossa roolissa.

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques (EFT) hoito on tieteellisesti testattu hoitomenetelmä (lähde 1lähde 2lähde 3, lähde 4, lähde 5), joka auttaa muun muassa:

– Lievään masennukseen (jopa -35%)
– Stressiin (kortisoli laski jopa 37%)
– Ahdistukseen (jopa -40%)
– PTSD:hen (jopa -32%)
– Kipuun (jopa -57%)
– Tunnelukkoihin / negatiiviseen itsepuheluun
– Mielihaluihin (jopa -74%)

Tätä metodia voidaan käyttää hyvin monella tapaa, kuten esimerkiksi:

– Akuutin stressin vähentämiseen
– Jo hoidettujen juurisyiden jälkeen jättämien tunteiden purkamiseen
– Rentoutumiseen (esimerkiksi kotona)
– Oman itsesi henkiseen voimistamiseen
– Fyysisten ja psykologisten tunteiden purkamiseen
– Vanhojen traumojen purkamiseen

Skeematerapia / tunnelukkojen hoito

Skeematerapia on hoitometodi joka polveutuu kognitiivisesta psykoterapiasta. Skeematerapiassa keskitytään lapsuuden aikana koetuista traumoista tulevien epäedullisten toimintatapojen, eli tunnelukkojen hoitoon. Tunnelukot juontuvat lapsuuden traumaattisista kokemuksista (vie erilliselle sivustolle), jotka ovat aiheuttaneet erinnäisiä selviytymiskeinoja. Nämä selviytymiskeinot ovat usein tarpeellisia lapsen elämässä, mutta haitallisia aikuisten maailmassa.

Tunnelukot näkyvät aikuisen henkilön käytöksessä joko aggressiivisuutena, välttelynä tai passivoitumisena. Räikeissä esimerkeissä aikuinen saattaa täysin lamaantua esimerkiksi auktoriteettiasemassa olevan henkilön huutaessa hänelle. Toisaalta aikuinen saattaa reagoida liiankin voimakkaasti ja agressiivisesti vaikkapa saadessaan kriittistä palautetta. Tunnelukot näkyvät myös parisuhteissa vaikkapa totaalisena alistumisena tai riitatilanteiden välttelynä.

Kaikkeen ylläolevaan liittyy vahvasti negatiivinen ”sisäinen keskustelu”, joka voi haitata vaikkapa töissä, parisuhteessa tai harrastuksissa onnistumista tai niistä nauttimista. Skeematerapiassa pyritään irroittautumaan näistä negatiivisista sisäisistä ”vanhemmista / auktoriteeteista” käymällä läpi erinnäisiä lapsuuden kokemuksia ja voimaannuttamalla sisäistä ”tervettä aikuista”, sekä toki sisäisiä lapsi-osiamme.

Skeematerapiassa käytetään paljon erinnäisiä mielenharjoitteita, kuten läsnäoloharjoituksia, mielipaikkaharjoitteita ja turvakuplaharjoituksia. Näiden avulla pyritään oppimaan lisää kehostamme ja mielestämme, parantaen muun muassa tunteiden säätelykykyä ja turvallisuuden tunnetta.

Joel Hakalan palaute ja toinen (#2) hoito

Ahdistuneisuus ja epätoivo tippuivat heti 40%

Videolla näet Joelin toisen Emotional Freedom Techniques hoidon. Aiemmassa hoidossa ahdistuneisuus tippui 40% lihaksisto rentoutui. Tämän hoidon aikana ahdistuneisuus väheni entisestään ja syvällä kehossa alkoi tuntumaan rentoutta ja puristus hävisi kokonaan.

Tässä hoidossa ei käyty läpi skeematerapiaa, sillä en ollut vielä tuolloin opiskellut kyseistä metodia
.

Rahat takaisin takuu

Hinnasto näkyvissä alempana

Hoitoon on mukavampi tulla kun tietää saavansa tuloksia tai vähintään rahansa takaisin, eikö? Ainakin itse olen tätä mieltä ja sen takia annankin kaikille uusille asiakkailleni 100% rahat takaisin takuun:

– Jos et 5 hoitokerran aikana / jälkeen huomaa selkeitä olotilan muutoksia tai selkeää muutosta kehosi / mielesi kyvyssä toimia, saat rahasi takaisin. En voi taata että ongelma on täysin poissa, mutta selkeitä muutoksia kyllä takaan!

Huom:
Takuu ei koske tilanteita, joissa et ole tehnyt mahdollisia kotona tehtäviä asioita tai hoitokertojen väli venyy yli 4 viikon pituiseksi.

Takuu ei myöskään kata sitä, mikäli saamme selville, ettei ongelmaa voida hoitaa hoidoillani. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi asiat jotka vaativatkin lääkärillä käyntiä tai psykoterapiaa.

Takuu on voimassa vain, jos käyt kaikki 5 kertaa eikä selkeitä muutoksia ole tullut tämänkään jälkeen (viimeistään 2 viikkoa viimeisen hoidon jälkeen).

Takuu on käytössä vain uusille asiakkaille ja vain ensimmäisten 5 hoidon jälkeen.

Hinnasto

Ajanvaraus alempana

Yksittäinen hoito: 99€/krt

Hoitoon varataan tunti (60 minuuttia) ja jokainen hoito sisältää sekä taustatietojen että tarkkojen kyselykaavakkeiden tutkimisen ja analysoimisen (ennen hoitoa), hoitotapahtuman ja kotiin annettavat omahoito-ohjeet.


Maksutavat: Tilisiirto, käteinen, mobilepay

Ajan varaaminen ja kysymykset

Vastaan ilomielin kysymyksiisi hoitoihini liittyen! Voit soittaa minulle 0445249651 (myös whatsapp), lähettää minulle sähköpostia [email protected] tai ottaa minuun yhteyttä Facebookin kautta.

HUOMIOITHAN:
En ole koulutettu psykoterapeutti tai psykologi. Näin ollen eräs tärkeä toimintaperiaatteeni onkin pyytää asiakkaalta ERITTÄIN tarkat taustatietolomakkeet. Tämä auttaaminua hoitamaan sinua paremmin, paneutumaan juurisyittesi hoitoon ja selivttämään milloin ongelmasi laatu on sellainen etten minä ole oikea henkilö hoitamaan sinua.

Onkin tärkeää ymmärtää, että esimerkiksi kova masennus, itsemurha-aikeet tai -ajatukset, bipolarisuus tai muu vastaava ongelma on täysin minun koulutustasoni yläpuolella ja näin ollen kaikissa näissä tapauksissa joko ohjaan sinut psykoterapeutille / psykologille tai teen yhteistyötä valtuutetun hoitajasi kanssa.